O društvu

Za otroke, mlade in družine

V prvi polovici leta 2018 smo se odločili za ustanovitev Društva prijateljev mladine (DPM) v domačem kraju. Gnala sta nas predvsem dva razloga: da bi lažje in bolj učinkovito pomagali otrokom iz socialno šibkih družin in da bi obogatili ponudbo za otroke, mladino in družine v kraju.

Priznamo: ideja, da bi ustanovili še DPM Prebold je prvič vzklila takrat, ko smo se aktivni starši v kraju srečevali s situacijami, ki bi jih z DPM rešili bistveno lažje. In, ja, tudi sami smo najprej hudo dvomili: res potrebujemo še to? V kraju je vendar ogromno ponudbe, pa se mladi nanjo vse manj odzivajo! Zavedamo se tega. In če bi o društvu razmišljali samo zato, da bi bilo … ga ne bi bilo. Toda z ljubeznijo do otrok in mladine in v našem medsebojnem pogovoru in želji po delati dobro, je ideja o društvu le rastla in dobivala vse bolj oprijemljive namene.

Ko smo ustanovili Društvo prijateljev mladine Prebold, nismo želeli biti nikomur konkurenca. V to sploh ne verjamemo; tudi danes ne. Prepričani smo, da lahko medsebojno sodelovanje prijaznih ljudi kraj le še bolj obogati.
Mesto DPM vidimo v organizaciji dogodkov in projektov, namenjenih otrokom, mladini in njihovim družinam. Idej je toliko, da vseh ne bomo mogli zajeti z veliko žlico – opominjamo se, da moramo biti realni in svoje zamisli usklajevati tako s finančnimi kot kadrovskimi zmožnostmi ter jih širiti postopno. Naš namen je tudi pomoč socialno šibkim otrokom, mladim in njihovim družinam, v prihodnosti pa si predvsem želimo stalnih prostorov, kjer bi se imeli otroci in mladi možnost zadrževati in družiti v spremstvu mentorja/animatorja v prostem času. Želimo si tudi počitniške ponudbe za osnovnošolce, pa učne pomoči in izvedbo prireditev ob nekaterih praznikih. In seveda še in še.

Ponosni smo, da je naše DPM Prebold včlanjeno v Zvezo prijateljev mladine Slovenije, s čimer se vključujemo v širšo skupnost dobromislečih ljudi iz vse države.

Vloga ZPMS